Kohtuus, yhteys, tasa-arvo (27.6. – 29.8.)

Kohtuus, yhteys, tasa-arvo (27.6. – 29.8.)

Kuraattorit:
kuvanveistäjä Maija Helasvuo ja kuvataiteilija Marja Bonada (Wales)

Näyttelyn 34 taiteilijaa (Suomi, Wales, Berliini):
Marja Bonada, Katie Cyfenw, Datamosh (Paul Jones and Guy Mayman), Penny Hallas, Jenni Kalsola, Mika Karhu, Tapani Kokko, Riitta Kopra, Olli Larjo, Catherine Lorent , Sampo Malin, Tom Meilleur, Tiina Nevalainen, Pilvi Ojala & Anni Paunila, Jonathan Powell, Jussi Pyky, Aarno Rankka & Jyrki Riekki, Antti-Ville Reinikainen, Simo Ripatti, Jasmine Roberts, Niina Räty, Ilkka Sariola, Stoll & Wachall, Juha Sääski, Berit Talpsepp-Jaanisoo, Nora Tapper, Anssi Taulu, Pauliina Turakka-Purhonen, Anniina Vainionpää, Veronika Witte

(in english below)

Ihmiskunnan historiassa on havaittavissa kestoltaan erilaisia aika-ikkunoita. Maalaustaide tai vaikkapa metsästys, joiden ajoittain väitetään kuolleen, näyttävät olevan oleellinen ja sittenkin pysyvä osa ihmisen kokemus ja selviytymismaailmaa. Toisaalta ennennäkemättömän vaurauden Suomeen luonut metsäteollisuus muodostaa tänä päivänä vain parin prosentin osuuden työllisyydestämme. Voi olla, että tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen muuttaessa rajusti elinympäristöämme metsää on järkevämpi kasvattaa ja säästää kuin kaataa ja massoittain käyttää.

Ikuisilta tuntuvat asiat saattavat siis hyvin nopeasti murentua ja muuttua. Aika-ikkunat jäävät paljon oletettua lyhyemmiksi ja ilmiöt joiden ennustamme loppuvan jäävät pysyviksi.

Valistuksen vapaus, veljeys, tasa-arvo on vahvasti yhteydessä individualismin kehitykseen, joka johti kulutusyhteiskuntaan ja siten myös tavaratalojen, ostoskeskusten ja shoppailun maailmaan. Viimeistään ilmastonmuutoksen myötä tätä kehitystä ja käytösmallia tulisi tarkastella uudestaan. Ostoskeskuksia rakennetaan ennätysmäärin lisää ja samaan aikaan juuri niistä vapautuu tilaa muuhun käyttöön. Taiteilijat ottivat käyttöönsä tyhjentyneet tehdasrakennukset, onko nyt tyhjentyneiden ostoskeskusten vuoro?

Ostamiseen ja kuluttamiseen on liittynyt paljon myös sosiaalisuuden ja yhdessäolon tapoja ja tottumuksia. Miten olla yhdessä? Kuinka kommunikoida? Miten selviytyä tylsyyden ja olemassaolon ahdistuksen kanssa? Kuinka voimme rentoutua ja pitää hauskaa? Onko kulutuksen tasa-arvo tasa-arvoa?
Marraskuussa 2019 Maija Helasvuo

Näyttelyn järjestää Ars-Häme ry yhteistyössä Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

In the history of humanity there are discernible windows of time. Visual art or even hunting, which have at times been regarded as obsolete pastimes, seem to be still alive, and an essential part of human experience and survival. On the other hand, the forestry industry, which has brought unprecedented wealth to Finland, nowadays only provides employment to around 2% of the population. It could be that in future, when climate change dramatically alters our environment, it will make more sense to grow and save forest, rather than fell trees and make use of the raw material. Things that feel permanent can very quickly crumble and change. The windows of time turn out to be a lot shorter than expected, and effects that we think of as temporary, remain in permanence.

“Freedom, brotherhood, equality”, motto of the Enlightenment, is strongly linked to the development of individualism, which led to our culture of consumerism, and subsequently to department stores, shopping centres and the whole world of shopping. The development and patterns of behaviour should have been considered long ago, but now climate change is forcing the issue. More and more shopping centres are being built, while at the same time space in these is being released for other uses. Artists have made use of empty factory buildings before, is it now the turn of shopping centres?

Our customs and social lives are bound up with our shopping and consuming. How to be together? How to communicate? How to cope with boredom and existential anxiety? How do we relax and enjoy ourselves? Does equality of consumption guarantee equality?
In November 2019 Maija Helasvuo (translation Marja Bonada)

The exhibition is organized by Ars-Häme Association in cooperation with the city of Hämeenlinna.

About the Author /

galleriakone@gmail.com